หน้าหลัก

สมาคม Frauen helfen Frauen e.V. (หญิง ช่วย หญิง) เสนอการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือสตรีและบุตรของพวกเธอที่ถูกคู่สมรสหรือคู่ชีวิตกระทำทารุณ ปัญหาการกระทำทารุณในครอบครัวนั้น อาจแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ด้วยกำลังทางร่างกาย การกดดันทางจิตใจ ทางด้านการเงิน และ/หรือ ทางด้านเพศ

จะติดต่อสมาคม Frauen helfen Frauen e.V. ได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข: 0941 – 24000.

 

เวลาทำงานของสำนักงาน:  
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี: 8.00 น. ถึง 17.00 น.
วันศุกร์: 8.00 น. ถึง 14.00 น.

 

 

สามารถติดต่อขอนัดเวลาล่วงหน้าเพื่อขอคำปรึกษาในเวลาอื่นได้ด้วย
นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถติดต่อเรานอกเวลาเปิดทำการได้ทางโทรศัพท์ โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษา ซึ่งจะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือในแต่ละครั้งให้ทราบทางเครื่องตอบรับโทรศัพท์

 

สมาคม Frauen helfen Frauen e.V. ในฐานะหน่วยงานให้คำปรึกษา จะให้ข้อมูลข่าวสาร คำปรึกษา และความช่วยเหลือในกรณีประสบปัญหาการกระทำทารุณในครอบครัว ส่วนบ้านหญิงนิรนามของสมาคมสามารถให้ความคุ้มครองและที่พักอาศัยอันปลอดภัยแก่สตรีและบุตรที่ถูกกระทำทารุณได้


บ้านหญิง นิรนาม

ตู้ไปรษณีย์ 110 204
93015 Regensburg

โทรศัพท์: 0941 - 24000
โทรสาร: 0941 - 2802520

E-Mail:
info@frauenhaus-regensburg.de


หน่วยงานให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิง

Gumpelzhaimerstr.8a
93049 Regensburg

โทรศัพท์: 0941 - 24000
โทรสาร: 0941 - 2802520

E-Mail:
beratungsstelle@fhf-regensburg.de


หน่วยงานแทรกแซง/
Pro Aktive หน่วยงานให้คำปรึกษา

Gumpelzhaimerstr.8a
93049 Regensburg

โทรศัพท์: 0941 - 24000
โทรสาร: 0941 - 2802520

 

 

การเดินทางมายังหน่วยงานให้คำปรึกษา:

โดย รถประจำทาง: สาย 6 ไปทาง Wernerwerkstraße / ป้าย Gumpelzhaimerstraße.
โดย รถยนต์: มีที่จอดรถ.

คุณสามารถติดต่อทาง โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทั่วประเทศ เรื่องการกระทำทารุณในครอบครัวได้ ที่หมายเลข 08000 – 116 016 คุณสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะให้คำปรึกษาโดยเร็วแก่คุณได้ในภาษาต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

บ้านหญิงนิรนาม

บ้านหญิงนิรนาม เรเก็นส์บวร์ก ให้ความคุ้มครองและที่พักอาศัยที่ปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงและลูกที่ประสบกับการกระทำทารุณ ที่เราผู้หญิงและลูกของเธอจะได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เข้าข้างผู้หญิงและลูก และสามารถพัฒนาหนทางและโอกาสใหม่สำหรับชีวิตในอนาคตของตนเองได้.

 

ใครสามารถมาบ้านหญิงได้

บ้านหญิงให้ที่พักอาศัยที่ปลอดภัยแก่ผู้หญิงและลูกที่ประสบกับการกระทำทารุณ เพื่อที่จะสามารถให้ความคุ้มครองและประกันความปลอดภัยได้ ที่อยู่ของบ้านหญิงจึงเป็นความลับ.

 

จะมาบ้านหญิงได้อย่างไร

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบ้านหญิงได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 0941 – 24000 โดยติดต่อมาทางสำนักงานของบ้านหญิงได้ใน วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสฯ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. และ วันศุกร์ ถึง 14.00 น. นอกเวลาเปิดทำงาน จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมรับโทรศัพท์ โดยจะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่แต่ละคนนั้นให้ทราบทางเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของสำนักงาน.
หลังจากนั้น จะมีการนัดให้มาพบด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในที่ทำงานของหน่วยงานให้คำปรึกษา.
เนื่องจากในบ้านหญิงมีที่พักอาศัยจำนวนน้อย และสถานการณ์ของที่พักอาศัยในท้องตลาด ฯลฯ ที่พักจึงมักเต็ม ดังนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องโทรศัพท์มาสอบถามก่อนว่ามีที่ว่างหรือไม่ ในการพูดกันทางโทรศัพท์นี้ สามารถพูดคุยเรื่องรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการรับเข้าพักและชีวิตในบ้านหญิงได้.

 

ถ้าสามารถเตรียมตัวหนีมาพักที่บ้านหญิงได้ จะเป็นการช่วยได้มาก หากนำสิ่งต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย:

 • บัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง
 • สูติบัตร
 • ใบสำคัญการสมรส/คำรับรองการเป็นบิดา และการแจ้งเรื่องอำนาจปกครองบุตร
 • บัตรประกันสุขภาพ
 • สมุดรับรองการปลูกฝีฉีดยา สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (U-Heft)
 • หลักฐานแสดงรายได้ (เช่น ใบแสดงเงินเดือน/ค่าจ้าง หรือ หนังสือแจ้งของ Jobcenter หนังสือแจ้งเรื่องเงินช่วยเหลือบุตร หนังสือแจ้งเรื่องเงินช่วยเหลือบิดามารดา)
 • ยาต่าง ๆ ที่จำเป็น
 • สิ่งของส่วนตัว เช่น รูปถ่าย ตุ๊กตาตัวโปรด
 • เสื้อผ้า

แต่ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ที่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องนำอะไรติดตัวมาเพื่อเข้าอยู่บ้านหญิง สิ่งของส่วนตัวและหลักฐานต่าง ๆ นั้น เราสามารถช่วยจัดหาให้ได้ในภายหลัง.

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การที่หญิงนำตนเองและลูกมาสู่ความปลอดภัย!

 

หญิงและลูกอยู่อาศัยกันอย่างไรในบ้านหญิง?

หญิงที่ได้รับเข้ามาอยู่นั้นจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับลูกของตนเองในห้องหนึ่ง โดยใช้ห้องครัวและห้องน้ำร่วมกันกับคนอื่น เรื่องการกินอยู่ของตัวเองและลูกนั้น หญิงผู้อาศัยในบ้านหญิงดูแลเอง จัดการเรื่องชีวิตประจำวันเอง และตัดสินใจเองในเรื่องต่าง ๆ ของตัวเอง ส่วนในเรื่องการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในบ้านเดียวกันนั้น มีการจัดทำกฎระเบียบของบ้านไว้ซึ่งผู้อยู่ในบ้านทุกคนต้องปฏิบัติตาม เรื่องสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ การปกปิดที่อยู่เป็นความลับ รวมทั้งการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน การคำนึงถึงคนอื่น และการไม่ใช้กำลังรุนแรงต่อกัน.

 

มีหญิงและเด็กกี่คนอาศัยในบ้านหญิง?

บ้านหญิงนิรนาม เรเก็นส์บวร์ก เสนอที่อยู่ให้แก่ผู้หญิง 12 คนกับลูก ห้องมีขนาดต่าง ๆ กัน บางห้องเหมาะสำหรับหญิงที่ไม่มีลูก บางห้องสำหรับหญิงที่มีลูกคนเดียวหรือหลายคน ห้องน้ำและห้องครัวแบ่งใช้กันระหว่างสองถึงสี่ครอบครัวเสมอ ห้องทั้งหมดมีเครื่องเรือนพร้อม และห้องครัวมีอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ได้ รวมทั้งมีเครื่องซักผ้าด้วย.

 

หญิงและบุตรจะพักอยู่ในบ้านหญิงได้นานเท่าไร?

ระยะเวลาการอยู่ในบ้านหญิงนั้นขึ้นกับแต่ละสถานการณ์ของหญิงและลูก สิ่งสำคัญเหนือสุด คือ การคุ้มครองและความปลอดภัย นอกจากนั้น ยังมีการปรึกษาหารือและดำเนินการเรื่องหนทางและโอกาสความเป็นไปได้สำหรับชีวิตในอนาคตหลังจากออกจากบ้านหญิงไปแล้ว ในกระบวนการนี้ หญิงทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของบ้านหญิง.

 

บ้านหญิงเป็นบ้านเด็กเช่นเดียวกันเสมอ:

บ่อยครั้งทีเดียวที่เด็กและเยาวชนประสบกับการกระทำทารุณเอง หรือเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์นั้น ดังนั้น ทางบ้านหญิงจึงให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษาหารือและความช่วยเหลือสนับสนุนอีกด้วย ซึ่งจะจัดในรูปของการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว และ/หรือ แบบเป็นกลุ่ม.

 

หลังจากที่ออกจากบ้านหญิงแล้ว จะขอรับความช่วยเหลืออีกต่อไปได้หรือไม่?

แม้ว่าจะออกจากบ้านหญิงไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ตาม หญิงและลูกยังสามารถขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือจากสมาคม “Frauen helfen Frauen e.V.” ได้อีก ซึ่งจัดให้มีขึ้นผ่านทางหน่วยงานให้คำปรึกษา ส่วนความต้องการที่จะรับคำปรึกษาที่เสนอให้ต่อไปในภายหลังหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลจะตัดสินใจเอง.

หน่วยงานให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิง

หน่วยงานให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงให้ รายละเอียดข้อมูล คำปรึกษา และ ความช่วยเหลือสนับสนุน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับคู่ชีวิต และในกรณีการกระทำทารุณภายในครัวเรือน ซึ่งเราให้ความสำคัญเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายทางร่างกาย จิตใจ การใช้อำนาจทางการเงิน หรือทางเพศก็ตาม.

 

นอกจากหญิงที่ประสบปัญหาเองแล้ว เพื่อนหญิงหรือชาย คนรู้จัก และญาติพี่น้อง ซึ่งติดต่อกับหญิงและลูกที่ประสบปัญหา และจำเป็นต้องได้รับรายละเอียดข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามมาทางเราได้เช่นเดียวกัน รวมทั้งผู้ชำนาญการจากสถาบันต่าง ๆ ด้วย.

 

การให้คำปรึกษานั้น จะขอรับทางโทรศัพท์ หรือ มาพบด้วยตัวเองได้ และไม่ต้องแจ้งชื่อให้ทราบก็ได้หากไม่ต้องการ โดยจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่หญิงของหน่วยงานให้คำปรึกษาได้ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสฯ ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันศุกร์ ถึง 14.00 น. รวมทั้งในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาเปิดทำงาน สามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้พร้อมรับโทรศัพท์ได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 0941 – 24000.

คำปรึกษานี้จะให้ โดยเข้าข้างฝ่ายหญิง และ ไม่คิดมูลค่า เก็บเป็นความลับ และไม่มีอคติ ซึ่งมีตั้งแต่การสนทนาให้คำปรึกษาและข้อมูลเพียงครั้งเดียวจนถึงการติดตามช่วยเหลือระยะยาว

 

หัวข้อใดที่จะสนทนากันในการให้คำปรึกษานั้น เป็นเรื่องที่หญิงผู้ประสบกับการกระทำทารุณเป็นผู้กำหนดเอง เราเสนอรายละเอียดข้อมูลและความเป็นไปได้ในเรื่องการบรรเทาแรงกดดันทางอารมณ์ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในเหตุการณ์วิกฤตของชีวิต เราต้องการช่วยเหลือสนับสนุนหญิงผู้ประสบปัญหาให้พัฒนากลยุทธ์ในการจัดการรับมือกับประสบการณ์ความทารุณและผลที่ได้รับ และขยายขอบเขตความสามารถในการจัดการ เพื่อช่วยนำให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จุดหมาย คือ ให้หญิงสามารถจัดรูปแบบชีวิตประจำวันตามที่ตนกำหนดเองได้.

 

เนื้อความของการให้คำปรึกษาที่สามารถทำได้:

 • รายละเอียดข้อมูลเรื่อง การแยกทางกันอยู่ การหย่า อำนาจปกครองบุตร
 • กฎหมายป้องกันการกระทำทารุณ: การห้ามการติดต่อและการเข้าใกล้ การจัดสรรที่อยู่อาศัย (“คนไหนตบตี คนนั้นต้องออกไป”)
 • การติดตามก่อกวน
 • มาตรการเพื่อความปลอดภัยของคุณ

 

การสนทนาขอคำปรึกษานี้ สามารถให้ล่ามมาร่วมแปลด้วยหากต้องการ.