Hlavní stránka

Registrovaný spolek Frauen helfen Frauen e.V. („ženy pomáhají ženám“) nabízí poradenství a podporu pro ženy, které trpí násilím v partnerství, a jejich děti. Násilí proti ženám může mít různé formy, jako fyzické, psychické, ekonomické a/nebo sexuálně motivované násilí

Spolek Frauen helfen Frauen můžete kontaktovat telefonicky: 0941 – 24000.

 

Otevírací doba kanceláře:  
pondělí až čtvrtek: 8.00 až 17.00 hod
pátek: 8.00 až 14.00 hod

 

 

Další konzultační doby jsou možné dle dohody.
Navíc nás můžete kontaktovat mimo otevírací dobu přes telefonní pohotovostní službu. Číslo bude uloženo na záznamníku.

 

Spolek Frauen helfen Frauen e.V. nabízí jako poradenské centrum informace, poradenství a podporu při domácím násilí. Autonomním spolkem zřizovaný azylový dům pro ženy umožňuje ženám, které trpí násilím, a jejim dětem ochranu a bezpečné ubytování.


Autonomní azylový dům pro ženy

PO box 110 204
93015 Regensburg

telefon: 0941 - 24000
telefax: 0941 - 2802520

e-mail:
info@frauenhaus-regensburg.de


Poradenské centrum pro ženy

Gumpelzhaimerstr. 8a
93049 Regensburg

telefon: 0941 - 24000
telefax: 0941 - 2802520

e-mail:
beratungsstelle@fhf-regensburg.de


Intervenční orgán /
Proaktivní poradenství

Gumpelzhaimerstr. 8a
93049 Regensburg

telefon: 0941 - 24000
telefax: 0941 - 2802520

 

Příjezd k poradenskému centru:

Autobusem: Linka 6 směrem Wernerwerkstraße / zastávka Gumpelzhaimerstraße.
Autem: parkoviště je k dispozici.

Můžete se také obrátit na celostátní nouzový telefon proti domácímu násilí: 08000 – 116 016. Tento je v nepřetržitém provozu a může i krátkodobě nabídnout poradenství v různých jazicích.

Autonomní azylový dům pro ženy

Autonomní azylový dům pro ženy (německy: Autonomes Frauenhaus) v Regensburgu nabízí ochranu a bezpečné ubytování pro oběti domácího násilí a jejich děti. Ženy a děti u nás obdrží stranické poradenství a podporu a mohou vypracovat nové perspektivy pro vlastní život.

 

Kdo může přijít do azylového domu pro ženy?

Azylový dům pro ženy nabízí bezpečné ubytování pro ženy trpící násilím a jejich děti. Aby bylo možné zachovat ochranu a bezpečnost, adresa azylového domu je tajná.

 

Jak vypadá cesta do azylového domu pro ženy?

Zaměstnankyně azylového domu můžete kontaktovat přes telefonní číslo 0941 – 24000. Kancelář azylového domu je otevřena od pondělka do čtvrtka od 8.00 do 17.00 hod. a v pátek do 14.00 hod. Mimo otevírací doby je jedna zaměstnankyně na telefonické pohotovostní službě. Mobilní číslo odpovědné zaměstnankyně se dozvíte přes záznamník kanceláře. <br/ > První osobní setkání se koná podle dohody v prostorech poradenského centra.<br/ > Protože je azylový dům pro ženy kvůli nízkému počtu míst a situaci na trhu s bydlením atd. často plně obsazen, je nutné předem telefonicky domluvit volné místo. Během telefonátu je možné sdělit všechny nutné informace o přijetí a o životě v domě.

 

Pokud únik v azylový dům může být připraven, je dobré vzít následující s sebou:

 •  občanský průkaz, pas
 • rodné listy
 • oddací listy, uznání otcovství a prohlášení o opatrovnictví
 • průkaz zdravotního pojištění
 • očkovací průkaz, sešit s lékařskými prohlídky dítěte („U-Heft“)
 • doklady o příjmech (např. vyúčtování mzdy nebo zpráva od úřadu práce, oznámení o přídavku na dítě, oznámení o rodičovském příspěvku („Elterngeld“)
 • nutné léky
 • osobní předměty jako fotky nebo plyšáky
 • oblečení

V případě nouze ale dotyčná nepotřebuje brát s sebou nic, aby mohla přijít do azylového domu. Osobní věci a dokumenty mohou být s naší pomocí opatřeny později.

Nejdůležitější je, že žena přivede sebe a děti do bezpečí!

 

Jak žijí ženy a děti v azylovém domě pro ženy?

Přijaté ženy žijí samy, resp. se svými dětmi, v jednom pokoji. Kuchyně a koupelna se používají společně. Obyvatelky azylového domu se starají samy o sebe a své děti. Svůj každodenní život tráví podle svého a rozhodují samy pro sebe. Pravidla pro soužití v domu, podle kterých se musí řídit všechny obyvatelky, stanoví domovní řád. Utajení adresy stejně jako respekt, ohleduplnost a nenásilí přitom mají nejvyšší prioritu.

 

Kolik žen a dětí žije v domě pro ženy?

Autonomní dům pro ženy v Regensburgu skýtá místo pro 12 žen a jejich děti. Pokoje jsou různě velké, některé jsou vhodné pro ženu bez dětí, některé pro ženu s dítětem/dětmi. Vždy dvě až čtyři rodiny sdílí koupelnu a kuchyni. Všechny pokoje jsou vybavené nábytkem a také kuchyně jsou vybavené. Pračky jsou také k dispozici.

 

Jak dlouho může žena s dětmi zůstat v azylovém domě?

Délka pobytu v azylovém domě se řídí podle aktuální situace ženy a jejich dětí. Na prvním místě stojí ochrana a bezpečí. Kromě toho jsou vypracovány perspektivy pro život po pobytu v azylovém domě. Při tomto procesu je každá žena podporována zaměstnankyněmi azylového domu.

 

Dům pro ženy je vždy také domem pro děti:

Děti a mladistvé často sami nebo jako svědci zažili násilí. Proto jim azylový dům také nabízí ochranu a bezpečí a kromě toho poradenství a podporu. Ta se uskutečňuje formou nabídek pro jednotlivé osoby nebo skupiny.

 

Může žena být podporována i po pobytu v azylovém domě?

I po pobytu v azylovém domě mohou ženy a děti využívat poradenství a podporu spolku Frauen helfen Frauen e.V. Ta se pak uskutečňuje přes poradnické centrum. O tom, jestli chtějí využít nabídky dalšího poradenství, rozhodují jednotlivé ženy samy.

Poradenské centrum pro ženy

Poradenské centrum pro ženy nabízí informace, poradenství a podporu při konfliktech v partnerství a domácím násilí. Přitom chápeme fyzické, psychické, ekonomické a sexuálně motivované násilí jako stejně závažné.

 

Kromě dotyčných žen se na nás mohou obrátit i přítelkyně a přátelé, známí a příbuzní, kteří mají kontakt s násilím ohroženými ženami a dětmi a potřebují informace, stejně jako odborníci různých institucích.

 

Poradenství se může konat telefonicky – podle přání také anonymně – nebo osobně. Zaměstnankyně poradenského centra je možné kontaktovat od pondělka do čtvrtka od 8:00 do 17.00 hod. a v pátek do 14.00 hod., stejně jako při naléhavých případech i mimo otevírací dobu přes telefonní pohotovost. Telefonní číslo je 0941 – 24000.

 

Poradenství probíhají stranicky pro ženu a jsou bezplatná, důvěrná a s otevřeným koncem a sahají od jednorázových informačních a poradnických rozhovorů až po delší, podporující doprovod.

 

Která témata jsou diskutována během poradenství, určují ohrožené ženy samy. Nabízíme informace a možnost emoční úlevy a stabilizace v životních krizích. Chceme dotyčné ženy podporovat v tom, vyvinout strategie pro zvládnutí zkušeností s násilím a jeho následků a rozšířit jejich jednací kompetence a uvést možnosti pro změnu. Cílem je, aby dokázaly samostatně vybudovat svůj každodenní život.

 

Možný obsah konzultací:

 • informace o rozchodu, rozvodu a o právu péče o dítě
 • zákon na ochranu proti násilí: zákaz kontaktu a zákaz přibližování, nařízení o poskytování bydlení („Kdo bije, ať odejde“)
 • pronásledování (stalking)
 • opatření pro vaší bezpečnost

 

Konzultace také mohou probíhat s tlumočníkem/tlumočnicí.