Начална страница

Сдружението със собствена правосубектност, придобита с вписване в обществения регистър, „Жени помагат на жени“, предлага консултации и подкрепа на жени и техните деца, засегнати от домашно насилие. Насилието срещу жени може да се се прояви под формата на физическо, психическо, финансово-икономическо и/или сексуално такова.

Можете да се свържете със сдружението „Жени помагат на жени“ на следния телефонен номер: 0941 – 24000.

 

Работно време:  
Понеделник до Четвъртък: 8.00ч до 17.00ч
Петък: 8.00ч до 14.00ч

 

 

В извънработно време консултации са възможни след предварителна уговорка.
С нас можете да се свържете по телефона и на дежурната ни спешна линия. Съответният номер на мобилен телефон можете да получите от записа на телефонния ни секретар.

 

Сдружението „Жени помагат на жени“ като консултативен център предлага информация, съвет и подкрепа при домашно насилие. Сдружението разполага с независим дом за настаняване на жени и техните деца, жертва на домашно насилие, като им дава възможност да получат закрила и сигурен подслон.


Дом за настаняване на жени, жертва на домашно насилие

Пощенска кутия 110 204
93015 Regensburg/Регенсбург

Телефон: 0941 - 24000
Факс: 0941 - 2802520

E-Mail:
info@frauenhaus-regensburg.de


Консултативен център за жени

Gumpelzhaimerstr.8a
93049 Regensburg/Регенсбург

Телефон: 0941 - 24000
Факс: 0941 - 2802520

E-Mail:
beratungsstelle@fhf-regensburg.de


Звено за намеса/
Инициативен консултативен център

Gumpelzhaimerstr.8a
93049 Regensburg/Регенсбург

Телефон: 0941 - 24000
Факс: 0941 - 2802520

 

 

Как да стигнете до Консултативния център:

С автобус: номер 6 в посока Wernerwerkstraße/спирка Gumpelzhaimerstraße.
С кола: паркоместа са налични.

Можете да се обърнете и към Националната телефонна линия за жертви на домашно насилие: 08000 – 116 016. Тази телефонна линия е достъпна 24ч в денонощието и предлага бързи консултации на различни езици.

Убежище за жени

Независимият дом за настаняване на жени, жертва на насилие, в Регенсбург предлага закрила и сигурен подслон на жени, засегнати от насилие, и техните деца. Жените и децата получават при нас индивидуална консултация и подкрепа, за да открият и развият нови перспективи за бъдещия си живот

 

Кой може да бъде настанен в дома?

Домът за настаняване предлага сигурен подслон на жени, засегнати от насилие и техните деца. За да гарантираме тази закрила и сигурност, адресът на дома се пази в тайна.

 

Как се стига до настаняване в такъв дом?

С персонала на дома можете да се свържете на следния телефонен номер 0941 –24000. Офисът на Дома е на Ваше разположение в работното време от Понеделник до Четвъртък от 8.00ч до 17.00ч и в Петък до 14.00ч. В извънработно време определен служител на дома е дежурен на спешната телефонна линия. Мобилния номер на съответния дежурен служител можете да получите от записа на телефонния секретар в офиса.
Първата лична среща се състои в помещението на Консултативния център с предварително уговорен час.
Тъй като капацитетът на Дома често е напълно изчерпан – поради малкия брой налични места, ситуацията на пазара на жилища и т.н. – е наложително предварително уточняване на наличността на свободно място по телефона. В този телефонен разговор можете да получите цялата необходима информация за приемането в Дома и живота в него

 

Ако планирате да намерите убежище в Дома за настаняване на жени, жертва на насилие, моля носете следните документи със себе си:

 • лична карта, паспорт
 • свидетелства за раждане
 • свидетелства за граждански брак/Свидетелство за признаване на бащинство и свидетелство за упражняване на родителски права
 • здравноосигурителна карта
 • имунизационен паспорт и т.нар. U-Heft (паспорт за проведените медицински изследвания на детето)
 • документи за дохода (например: фиш за заплатата или известие от Бюрото по труда /Jobcenter); документ за получаване на детски надбавки и обезщетение за майчинство)
 • необходими лекарства
 • лични вещи като снимки и плюшени играчки
 • дрехи

При спешен случай засегнатата от насилие жена не е необходимо да представя никакви документи, за да бъде настанена в Дома. Личните вещи и документи могат и в последствие да бъдат набавени с наша помощ.

Най-важното е жената, жерта на насилие, да намери безопасно убежище за себе си и децата си!

 

Как живеят жените и децата в Дома за жени, жертва на домашно насилие?

Приетите в Дома за жени, жертва на домашно насилие, живеят сами в стая, съответно заедно със своите деца. Кухнята и банята са за общо ползване. Обитателките на Дома за жени, жертва на домашно насилие, се грижат сами за себе си и децата си. Определят ежедневието си самостоятелно и вземат собствени решения. По отношение на съжителството в Дома се прилага правилник за вътрешния ред и всички настанени за задължени да спазват определените правила. Пазенето в тайна на адреса на Дома, както и респект, взаимно уважение и ненасилие са основни приоритети в съжителството.

 

Колко жени и деца живеят в Дома?

Независимият Дом за жени, жертва на домашно насилие, Регенсбург разполага с места за 12 жени и техните деца. Стаите са с различна големина, някои от тях са предназначени за една жена без деца, други – за жени с дете (деца). Ползването на кухнята и банята е общо и споделено между две до четири семейства. Всички стаи са мебелирани, а кухните – оборудвани. На разположение са и перални машини.

 

Колко дълго може да остане жена, жертва на домашно насилие, в Дома?

Времето за престой в Дома за жени, жертва на домашно насилие, се определя спрямо индивидуалната ситуация на жената и нейните деца. На първо място стоят тяхната закрила и сигурност. Освен това заедно се разработват перспективи за живота след престоя в Дома. В рамките на този процес всяка жена получава подкрепа от служителите на Дома за жени, жертва на домашно насилие.

 

Дом за жени, жертва на домашно насилие, е винаги и Дом за деца, жертва на такова:

Децата и младежите често лично или поне като свидетели непосредствено са преживели насилие. Затова Домът за жени, жертва на домашно насилие, предлага и на тях не само закрила и сигурност, но и подкрепа и консултации, които се осъществяват индувидуално или в групи.

 

Получават ли жените, жертви на домашно насилие, подкрепа и след престоя си в Дома?

След приключване на престоя в Дома жените и децата могат да получат помощ под формата на консултации и подкрепа чрез сдружението „Жени помагат на жени“. Консултациите се извършват в консултативния център. Съответното лице само решава дали желае да ползва услугата на последващите консултации.

Консултативен център за жени

Консултативният център за жени предлага информация, консултация и подкрепа при конфликти при съжителството и домашно насилие. При това считаме, че случаите на физическо, психическо, финансово-икономическо и сексуално насилие са равнопоставени.

 

Освен лично засегнатите жени, към нас могат да се обърнат и техни приятели/приятелки, познати и роднини, които имат контакт със жени, жертва на насилие, и техните деца, за да получат необходимата информация, както и специалисти от различни сектори и институции.

 

Консултациите се извършват по телефона - по желание и анонимно – или лично на място. Със служителите на Консултативния център можете да се свържете по телефона от Понеделник до Петък от 8.00ч до 17.00ч и в Петък до 14.00ч, както и при спешни случаи в извънработно време чрез спешния дежурен телефонен номер 0941 – 24000.

 

Консултациите се осъществяват индивидуално за всяка жена и са безплатни, поверителни и без предварително определен край или резултат, като са възможни както еднократни информационно-консултативни разговори, така и дългосрочни подпомагащи действия и мониторинг.

Жената, засегната от домашно насилие, сама опреледя кои теми ще са предмет на консултацията. Ние предлагаме информации и възможност за освобождаване от емоциония товар и стабилизиране в ситуацията на жизнена криза. Стремим се да подкрепяме жените в развитието на стратегии за справяне с преживяно насилие и неговите последници, в разширяването на техните компетенции и възможности за промяна. Самоопределянето на ежедневието на жените е наша основна цел.

 

Възможни теми при консултацията:

 • информация при раздяла с партньора, развод и попечителство
 • Закон за защита от насилие: забрана за доближаване и контакт, Възлагане на общото жилище („Който удря, той се изнася“)
 • преследване
 • мерки за Вашата сигурност

 

Консултациите могат да се проведат и в присъствието на преводач/ка.