Strona główna

Stowarzyszenie „Kobiety pomagają kobietom” proponuje pomoc kobietom a także ich dzieciom, które są ofiarami przemocy w związkach partnerskich. Przemoc wobec kobiet może przybierać różne formy, takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna lub/oraz seksualna.

Telefonicznie można nas osiągnąć pod numerem: 0941 – 24000.

 

Godziny urzędowania:  
Poniedziałek – Czwartek: w godzinach 08:00 – 17:00
Piątek: w godzinach 08:00 – 14:00

 

 

Porady w innych terminach są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.
Oprócz tego jesteśmy osiągalni poza godzinami urzędowania pod telefonem komórkowym, którego numer podany zostanie na automatycznej sekretarce.

 

Stowarzyszenie „Kobiety pomagają kobietom” jako poradnia zapewnia formę pomocy w postaci informacji, porad i pomocy w przypadku przemocy domowej. Samorządny dom dla kobiet należący do stowarzyszenia zapewnia kobietom i ich dzieciom schronienie i bezpieczeństwo.


Samorządny dom dla kobiet

Postfach 110204
93015 Regensburg

Tel: 0941 - 24000
Fax: 0941 - 2802520

E-Mail:
info@frauenhaus-regensburg.de


Poradnia dla kobiet

Gumpelzhaimerstr.8a
93049 Regensburg

Tel: 0941 - 24000
Fax: 0941 - 2802520

E-Mail:
beratungsstelle@fhf-regensburg.de


Jednostka interwencyjna/
Pro Aktive Poradnia

Gumpelzhaimerstr.8a
93049 Regensburg

Tel: 0941 - 24000
Fax: 0941 - 2802520

 

 

Dojazd do poradni:

autobusem: linia 6, kierunek Wernerwerkstraße / przystanek Gumpelzhaimerstraße.
samochodem: własne miejsca parkingowe.

Można też skorzystać z ogólnoniemieckiej infolinii „Hilfetelefon” dotyczącej przemocy domowej: 08000 – 116016, która jest osiągalna 24 godziny na dobę i proponuje porady w bardzo krótkim czasie oczekiwania i w wielu językach .

Samorządny dom dla kobiet

Samorządny dom dla kobiet w Regensburgu zapewnia ochronę i bezpeczne miejsce zamieszkania dla kobiet i ich dzieci, które są ofiarami przemocy. U nas kobiety mogą uzyskać poradę i pomoc, aby rozwinąć nowe perspektywy na dalsze życie.

 

Kto może przyjść do domu dla kobiet?

Dom dla kobiet zapewnia bezpieczne schronienie kobietom i ich dzieciom, które doznały przemocy. Aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo adres domu dla kobiet jest zastrzeżony.

 

Jak dostać się do domu dla kobiet?

Pracownice domu dla kobiet są osiągalne pod numerem telefonu 0941 – 24000. Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 17:00 i w piątek do godziny 14:00. Poza godzinami urzędowania dyżur telefoniczny pełni jedna z pracownic. Numer telefonu komórkowego podaje automatyczna sekretarka biura.
Pierwsze osobiste spotkanie odbywa się w pomieszczeniach poradni dla kobiet.
Ponieważ dom dla kobiet, ze względu na niewielką ilość miejsc wolnych czy też ogólną sytuację na rynku mieszkaniowym, itp., może być całkowicie zajęty – konieczny jest kontakt telefoniczny. Ma on na celu oprócz wyjaśnienia, czy dom posiada wolne miejsca, także omówienie kwestii organizacyjnyych, takich jak samo przyjęcie do naszego domu czy zasad panujących w nim.

 

Jeżeli możliwe jest przygotowanie się do ucieczki do domu dla kobiet, byłoby pomocnym, aby mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub/i paszport
 • akty urodzenia
 • akt małżeństwa, uznanie ojcostwa i oświadczenie o regulacji władzy rodzicielskiej
 • kartę ubezpieczeniową
 • książeczkę szczepień i zdrowia dziecka
 • decyzje o dochodach (np. odcinki wypłaty lub decyzja z Jobcenter, decyzje dotyczące Kindergeld-u lub Elterngeld-u)
 • konieczne lekarstwa
 • rzeczy osobiste, zdjęcia, maskotki
 • odzież

W nagłej sytuacji nie jest koniecznym niczego zabierać, aby dostać się do naszego domu. Rzeczy osobiste i dokumenty pomożemy odebrać w terminie późniejszym.

Najważniejszym jest, aby kobiety i ich dzieci były w bezpiecznym miejscu!

 

Jak wygląda życie kobiet i ich dzieci w domu dla kobiet?

Przyjęte kobiety mieszkają same lub ze swoimi dziećmi w jednym pokoju. Kuchnia i łazienka jest wspólna. Mieszkanki żywią się we własnym zakresie.Decyzje i organizację dnia leżą w gestii każdej mieszkanki. Regulamin domu określa zasady wspólnoty w nim mieszkająccej. Jego przestrzeganie jest obowiązkowe. Zachowanie tajemnicy odnośnie adresu jak i respekt i wzajemny szacunek a także brak jakiejkolwiek formy agresji są najwyższym priorytetem.

 

Ile kobiet i dzieci mieszka w domu dla kobiet?

W samorządnym domu dla kobiet w Regensburgu jest miejsce dla 12 kobiet i ich dzieci. Pokoje są różnej wielkości. Część pokoi przewidziana jest dla kobiet samotnych, część dla kobiet z dziećmi. Łazienka i kuchnia jest wspólna dla dwóch do czterech rodzin. Pokoje są umeblowane a kuchnie wyposażone. Do dyspozycji są także pralki.

 

Jak długo mogą kobiety i ich dzieci tutaj pozostać?

Czas pobytu w domu dla kobiet uzależniona jest od indywidualnej sytuacji kobiety i jej dzieci. Najważniejszym jest ochrona i ich bezpieczeństwo. W trakcie pobytu opracowujemy perspektywy po opuszczeniu naszego domu. W procesie tym każda mieszkająca tu kobieta może liczyć na pomoc pracownic domu dla kobiet.

 

Dom dla kobiet jest również domem dla dzieci:

Dzieci młodzież często same stały się ofiarami bądź były świadkami przemocy. Dlatego także im zapewniamy ochronę i bezpieczeństwo jak i poradę i pomoc. Odbywa się to w ramach posiedzeń grupowych albo indywidualnie.

 

Czy kobieta po zakończeniu pobytu w domu dla kobiet może liczyć na pomoc?

Również po opuszczeniu naszego domu kobiety i ich dzieci mogą otrzymać pomoc i porady. Udziela ich stowarzyszenie „Kobiety pomagają kobietom”. Porad tych udzielamy w pomieszczeniach poradni. Czy kobieta po opuszczeniu z tej formy pomocy skorzysta, zależy to o niej samej.

Poradnia dla kobiet

Poradnia dla kobiet zapewnia informacje, poradnictwo i pomoc dla kobiet w przypadku konfliktów partnerskich i przemocy domowej. Nie odgrywa roli forma przemocy (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna czy seksualna), wszystkie są traktowane równie.

 

Oprócz samych kobiet, ofiar przemocy, mogą się do nas zwracać ich przyjaciele/przyjaciółki, znajomi, członkowie ich rodzin – wszyscy, którzy mają kontakt z takimi kobietami i chcieliby uzyskać informacje. Również fachowcy z różnych instytucji mogą korzystać z naszej oferty.

 

Poradę można uzyskać telefonicznie – na życzenie anonimowo – lub też osobiście.Pracownice poradni są osiągalne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 17:00 i w piątek do godziny 14:00. W nagłych przypadkach poza podanymi godzinami urzędowania także przez telefon komórkowy osoby dyżurującej, którego numer podany jest na automatycznej sekretarce naszego numeru stacjonarnego 0941 – 24000.

 

Porady są udzielane stronniczo na korzyść kobiet, są bezpłatne, poufne i otwarte. Sięgają od jednorazowego udzielenia informacji czy porady do długotrwałego wsparcia.

 

Kobiety same decydują, jakie kwestie w trakcie porady będą omawiane. My proponujemy możliwość emocjonalnego odciążenia i stabilizacji w sytuacjach kryzysowych. Naszym celem jest wsparcie ofiar przemocy w rozwijaniu strategii poradzenia sobie z przeżyciami związanymi z przemocą, rozwinąć ich kompetencje działania i zrealizować możliwość zmiany sytuacji. Celem jest samodzielność w życiu codziennym.

 

Możliwe tematy porad:

 • informacje związane z separacją, rozwodem i władzą rodzicielską
 • ustawa antyprzemocowa: zakaz kontaktu i zbliżania się, przejęcie mieszkania (wg zasady „kto bije – ten ochodzi”)
 • stalking
 • działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa

 

Porady mogą odbywać się także przy pomocy tłumaczy.