บ้านหญิงนิรนาม

บ้านหญิงนิรนาม เรเก็นส์บวร์ก ให้ความคุ้มครองและที่พักอาศัยที่ปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงและลูกที่ประสบกับการกระทำทารุณ ที่เราผู้หญิงและลูกของเธอจะได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เข้าข้างผู้หญิงและลูก และสามารถพัฒนาหนทางและโอกาสใหม่สำหรับชีวิตในอนาคตของตนเองได้.

ใครสามารถมาบ้านหญิงได้

บ้านหญิงให้ที่พักอาศัยที่ปลอดภัยแก่ผู้หญิงและลูกที่ประสบกับการกระทำทารุณ เพื่อที่จะสามารถให้ความคุ้มครองและประกันความปลอดภัยได้ ที่อยู่ของบ้านหญิงจึงเป็นความลับ.

จะมาบ้านหญิงได้อย่างไร

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบ้านหญิงได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 0941 – 24000 โดยติดต่อมาทางสำนักงานของบ้านหญิงได้ใน วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสฯ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. และ วันศุกร์ ถึง 14.00 น. นอกเวลาเปิดทำงาน จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมรับโทรศัพท์ โดยจะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่แต่ละคนนั้นให้ทราบทางเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของสำนักงาน.
หลังจากนั้น จะมีการนัดให้มาพบด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในที่ทำงานของหน่วยงานให้คำปรึกษา.
เนื่องจากในบ้านหญิงมีที่พักอาศัยจำนวนน้อย และสถานการณ์ของที่พักอาศัยในท้องตลาด ฯลฯ ที่พักจึงมักเต็ม ดังนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องโทรศัพท์มาสอบถามก่อนว่ามีที่ว่างหรือไม่ ในการพูดกันทางโทรศัพท์นี้ สามารถพูดคุยเรื่องรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการรับเข้าพักและชีวิตในบ้านหญิงได้.

ถ้าสามารถเตรียมตัวหนีมาพักที่บ้านหญิงได้ จะเป็นการช่วยได้มาก หากนำสิ่งต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย:

  • บัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง
  • สูติบัตร
  • ใบสำคัญการสมรส/คำรับรองการเป็นบิดา และการแจ้งเรื่องอำนาจปกครองบุตร
  • บัตรประกันสุขภาพ
  • สมุดรับรองการปลูกฝีฉีดยา สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (U-Heft)
  • หลักฐานแสดงรายได้ (เช่น ใบแสดงเงินเดือน/ค่าจ้าง หรือ หนังสือแจ้งของ Jobcenter หนังสือแจ้งเรื่องเงินช่วยเหลือบุตร หนังสือแจ้งเรื่องเงินช่วยเหลือบิดามารดา)
  • ยาต่าง ๆ ที่จำเป็น
  • สิ่งของส่วนตัว เช่น รูปถ่าย ตุ๊กตาตัวโปรด
  • เสื้อผ้า

แต่ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ที่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องนำอะไรติดตัวมาเพื่อเข้าอยู่บ้านหญิง สิ่งของส่วนตัวและหลักฐานต่าง ๆ นั้น เราสามารถช่วยจัดหาให้ได้ในภายหลัง.

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การที่หญิงนำตนเองและลูกมาสู่ความปลอดภัย!

หญิงและลูกอยู่อาศัยกันอย่างไรในบ้านหญิง?

หญิงที่ได้รับเข้ามาอยู่นั้นจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับลูกของตนเองในห้องหนึ่ง โดยใช้ห้องครัวและห้องน้ำร่วมกันกับคนอื่น เรื่องการกินอยู่ของตัวเองและลูกนั้น หญิงผู้อาศัยในบ้านหญิงดูแลเอง จัดการเรื่องชีวิตประจำวันเอง และตัดสินใจเองในเรื่องต่าง ๆ ของตัวเอง ส่วนในเรื่องการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในบ้านเดียวกันนั้น มีการจัดทำกฎระเบียบของบ้านไว้ซึ่งผู้อยู่ในบ้านทุกคนต้องปฏิบัติตาม เรื่องสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ การปกปิดที่อยู่เป็นความลับ รวมทั้งการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน การคำนึงถึงคนอื่น และการไม่ใช้กำลังรุนแรงต่อกัน.

มีหญิงและเด็กกี่คนอาศัยในบ้านหญิง?

บ้านหญิงนิรนาม เรเก็นส์บวร์ก เสนอที่อยู่ให้แก่ผู้หญิง 12 คนกับลูก ห้องมีขนาดต่าง ๆ กัน บางห้องเหมาะสำหรับหญิงที่ไม่มีลูก บางห้องสำหรับหญิงที่มีลูกคนเดียวหรือหลายคน ห้องน้ำและห้องครัวแบ่งใช้กันระหว่างสองถึงสี่ครอบครัวเสมอ ห้องทั้งหมดมีเครื่องเรือนพร้อม และห้องครัวมีอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ได้ รวมทั้งมีเครื่องซักผ้าด้วย.

หญิงและบุตรจะพักอยู่ในบ้านหญิงได้นานเท่าไร?

ระยะเวลาการอยู่ในบ้านหญิงนั้นขึ้นกับแต่ละสถานการณ์ของหญิงและลูก สิ่งสำคัญเหนือสุด คือ การคุ้มครองและความปลอดภัย นอกจากนั้น ยังมีการปรึกษาหารือและดำเนินการเรื่องหนทางและโอกาสความเป็นไปได้สำหรับชีวิตในอนาคตหลังจากออกจากบ้านหญิงไปแล้ว ในกระบวนการนี้ หญิงทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของบ้านหญิง.

บ้านหญิงเป็นบ้านเด็กเช่นเดียวกันเสมอ:

บ่อยครั้งทีเดียวที่เด็กและเยาวชนประสบกับการกระทำทารุณเอง หรือเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์นั้น ดังนั้น ทางบ้านหญิงจึงให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษาหารือและความช่วยเหลือสนับสนุนอีกด้วย ซึ่งจะจัดในรูปของการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว และ/หรือ แบบเป็นกลุ่ม.

หลังจากที่ออกจากบ้านหญิงแล้ว จะขอรับความช่วยเหลืออีกต่อไปได้หรือไม่?

แม้ว่าจะออกจากบ้านหญิงไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ตาม หญิงและลูกยังสามารถขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือจากสมาคม “Frauen helfen Frauen e.V.” ได้อีก ซึ่งจัดให้มีขึ้นผ่านทางหน่วยงานให้คำปรึกษา ส่วนความต้องการที่จะรับคำปรึกษาที่เสนอให้ต่อไปในภายหลังหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลจะตัดสินใจเอง.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.