مراکز مشاوره برای زنان

مرکز مشاوره برای زنان در مورد درگیری های مشارکت و خشونت خانگی، اطلاعات، مشاوره و پشتیبانی را ارائه می دهد. ما خشونت جسمی، روانی، اقتصادی و جنسی را از نظر ارزش برابر می دانیم.

علاوه بر خانم های آسیب دیده، دوستان، آشنایان و اقوامی که با زنان و کودکان آسیب دیده ارتباط برقرار کرده اند و به اطلاعات نیاز دارند، نیز می توانند با ما تماس بگیرند، و همچنین متخصصان موسسات مختلفی می توانند به ما مراجعه کنند.

مشاوره می تواند از طریق تلفن ـ در صورت دلخواه ناشناس ـ یا به صورت حضوری ارائه شود. کارمندان مرکز مشاوره از روز دوشنبه الی پنجشنبه از ساعت ۸.۰۰ الی ۱۷.۰۰ و جمعه الی ساعت ۱۴.۰۰ قابل دسترس می باشند و در موارد فوری همچنین خارج از اوقات کاری از طریق خدمات تلفنی قابل دسترس می باشند. شمارهٔ تلفن ۲۴۰۰۰ ـ ۰۹۴۱ است.

مشاوره برای زن جزئی است و آنها رایگان اند، محرمانه و بی پایان بوده و از اطلاعات یک طرفه و گفتگوهای مشاوره گرفته تا همراهی طولانی تر و حامی آنها می تواند باشد.

کدام مباحث در مشاوره مورد بحث قرار می گیرد، خود زنان خشونت دیده تعیین می کند. ما اطلاعات و احتمال تسکین عاطفی و ثبات در بحران های زندگی را ارائه می دهیم. ما می خواهیم از زنان آسیب دیده در تدوین راهبردها برای مقابله با تجارب خشونت و پیامدهای آن، گسترش مهارتهای آنان و معرفی فرصتهای تغییر حمایت کنیم. هدف این است که آنها زندگی روزمرهٔ خود را مستقل شکل دهند.

محتوای مشاوره احتمالی:

  • اطلاعات در مورد جدایی ، طلاق ، حضانت
  • قانون محافظت در برابر خشونت: منع تماس و نزدیکی، اختصاص آپارتمان ("هرکسی که میزند، میرود")
  • نظارت
  • اقدامات برای ایمنی شما

مشاوره همچنین می تواند با یک مترجم انجام شود.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.