Независим дом за настаняване на жени, жертва на насилие

Независимият дом за настаняване на жени, жертва на насилие, в Регенсбург предлага закрила и сигурен подслон на жени, засегнати от насилие, и техните деца. Жените и децата получават при нас индивидуална консултация и подкрепа, за да открият и развият нови перспективи за бъдещия си живот

Кой може да бъде настанен в дома?

Домът за настаняване предлага сигурен подслон на жени, засегнати от насилие и техните деца. За да гарантираме тази закрила и сигурност, адресът на дома се пази в тайна.

Как се стига до настаняване в такъв дом?

С персонала на дома можете да се свържете на следния телефонен номер 0941 –24000. Офисът на Дома е на Ваше разположение в работното време от Понеделник до Четвъртък от 8.00ч до 17.00ч и в Петък до 14.00ч. В извънработно време определен служител на дома е дежурен на спешната телефонна линия. Мобилния номер на съответния дежурен служител можете да получите от записа на телефонния секретар в офиса.
Първата лична среща се състои в помещението на Консултативния център с предварително уговорен час.
Тъй като капацитетът на Дома често е напълно изчерпан – поради малкия брой налични места, ситуацията на пазара на жилища и т.н. – е наложително предварително уточняване на наличността на свободно място по телефона. В този телефонен разговор можете да получите цялата необходима информация за приемането в Дома и живота в него

Ако планирате да намерите убежище в Дома за настаняване на жени, жертва на насилие, моля носете следните документи със себе си:

  • лична карта, паспорт
  • свидетелства за раждане
  • свидетелства за граждански брак/Свидетелство за признаване на бащинство и свидетелство за упражняване на родителски права
  • здравноосигурителна карта
  • имунизационен паспорт и т.нар. U-Heft (паспорт за проведените медицински изследвания на детето)
  • документи за дохода (например: фиш за заплатата или известие от Бюрото по труда /Jobcenter); документ за получаване на детски надбавки и обезщетение за майчинство)
  • необходими лекарства
  • лични вещи като снимки и плюшени играчки
  • дрехи

При спешен случай засегнатата от насилие жена не е необходимо да представя никакви документи, за да бъде настанена в Дома. Личните вещи и документи могат и в последствие да бъдат набавени с наша помощ.

Най-важното е жената, жерта на насилие, да намери безопасно убежище за себе си и децата си!

Как живеят жените и децата в Дома за жени, жертва на домашно насилие?

Приетите в Дома за жени, жертва на домашно насилие, живеят сами в стая, съответно заедно със своите деца. Кухнята и банята са за общо ползване. Обитателките на Дома за жени, жертва на домашно насилие, се грижат сами за себе си и децата си. Определят ежедневието си самостоятелно и вземат собствени решения. По отношение на съжителството в Дома се прилага правилник за вътрешния ред и всички настанени за задължени да спазват определените правила. Пазенето в тайна на адреса на Дома, както и респект, взаимно уважение и ненасилие са основни приоритети в съжителството .

Колко жени и деца живеят в Дома?

Независимият Дом за жени, жертва на домашно насилие, Регенсбург разполага с места за 12 жени и техните деца. Стаите са с различна големина, някои от тях са предназначени за една жена без деца, други – за жени с дете (деца). Ползването на кухнята и банята е общо и споделено между две до четири семейства. Всички стаи са мебелирани, а кухните – оборудвани. На разположение са и перални машини.

Колко дълго може да остане жена, жертва на домашно насилие, в Дома?

Времето за престой в Дома за жени, жертва на домашно насилие, се определя спрямо индивидуалната ситуация на жената и нейните деца. На първо място стоят тяхната закрила и сигурност. Освен това заедно се разработват перспективи за живота след престоя в Дома. В рамките на този процес всяка жена получава подкрепа от служителите на Дома за жени, жертва на домашно насилие.

Дом за жени, жертва на домашно насилие, е винаги и Дом за деца, жертва на такова:

Децата и младежите често лично или поне като свидетели непосредствено са преживели насилие. Затова Домът за жени, жертва на домашно насилие, предлага и на тях не само закрила и сигурност, но и подкрепа и консултации, които се осъществяват индувидуално или в групи.

Получават ли жените, жертви на домашно насилие, подкрепа и след престоя си в Дома?

След приключване на престоя в Дома жените и децата могат да получат помощ под формата на консултации и подкрепа чрез сдружението „Жени помагат на жени“. Консултациите се извършват в консултативния център. Съответното лице само решава дали желае да ползва услугата на последващите консултации.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.